Polityka Prywatności

Polityka prywatności i cookies

Szkółka Piech szanuje prawo użytkowników do prywatności. W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gospodarstwo Szkółkarskie Bogdan Piech z siedzibą w Końskowoli 24-130  ul. Polna 1.

Kontakt

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych, możesz kontaktować się za pomocą adresu email: piech@piech.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji świadczonych usług przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w celu wykonania umowy),
 • spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do Administratora lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 • wysyłania newslettera, czyli informacji o ofertach i promocjach Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez Ciebie),
 • tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala Administratorowi:

 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług,
 • zapisywać Twoje dane do realizacji zamówień
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać świadczone usługi.
 • przetwarzać Twoje dane w celach realizacji kontaktu i wysyłki newslettera

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe przez następujący czas:

 • zawarcia i wykonania umowy – do upływu terminów przedawnienia,
 • tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 • wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o ofertach i promocjach Administratora – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi taki jak Google Analytics przekazujemy Twoje dane do USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem Twoich osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 • w przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania zawartej umowy, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, by Administrator przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 • aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością, Administrator poprosił Cię o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wysłanej do Administratora wiadomości mailowej. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie już przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
 • przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Twoich danych jest:

 • obowiązkiem prawnym – kiedy wymagają tego przepisy prawa,
 • warunkiem zawarcia umowy – kiedy rejestrujesz się na naszej platformie lub coś kupujesz,
 • warunkiem wysyłania Ci informacji o ofertach i promocjach Administratora – odnośnie newslettera.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy i informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora, Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie wykonywane przez Administratora pozwala ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez Administratora usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu Administrator może tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.

Pliki cookies

Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.  Ponadto Administrator wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a Administrator nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.
Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
Zamieszczać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Administratorem, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

Cele stosowania plików cookies

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości portalu i aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić portal internetowy dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z portalu i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • prezentacji reklam i akcji charytatywnych, m.in. w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania czy miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Ci tej samej reklamy;
 • realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania i preferencje użytkowników.

Rodzaje plików cookies stosowane przez Administratora

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, Administrator stosuje jeden rodzaj tych plików

 • stałe – przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, Administrator stosuje ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji– umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że Administrator będzie przechowywał informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwał dostęp do tych informacji.
Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności i cookies obowiązuje od dnia 01.06.2018
O każdej zmianie polityki zostaniesz poinformowany/poinformowana drogą mailową.

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.L.2016.119.1, dalej zwane: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarstwo Szkółkarskie Bogdan Piech 24-130 Końskowola, ul. Polna 1 (dalej jako „ADO”)

Dane otrzymaliśmy od Pana/Pani podczas składania zamówienia na oferowane przez nas produkty. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zamówienia, w szczególności wystawienia rachunku potwierdzającego płatność i ewentualnego transportu zamówionego towaru. Dane osobowe będą wykorzystywane również w celu zrealizowania przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowo-rachunkowych.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Panią/Pana podczas zamówienia towaru poprzez wypełnienie formularza lub ustnego zamówienia towaru. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO, które stanowią, że przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy bądź też przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. umowa z klientem).

Przetwarzamy następujące dane osobowe Pani/Panai: imię (imiona) nazwisko, adres do korespondencji, adres email oraz numer telefonu, PESEL, NIP, nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych sąii: Administrator, firma kurierska lub firma przewozowa, którym Administrator zlecił dostarczenie towaru.

Dane osobowe Pani/Pana nie są przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dopóki Pani/Pan nie cofnie zgody na przetwarzanie danych lub nie zażąda ich usunięcia przez Administratora. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących mu roszczeń, a także realizacji obowiązków podatkowo-rachunkowych ciążących na Administratorze.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;

cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również nie wywoła skutku ze względu na istniejący prawny obowiązek Administratora do przechowywania Pani/Pana danych przez czas wymagany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (art. 17 ust. 3 lit. b) RODO);

prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

i Zakres tych danych może być modyfikowany w zależności od tego jakie są pobierane w rzeczywistości od klienta.

ii Zakres tych podmiotów może być modyfikowany w zależności od tego komu dane są udostępniane.